Washington Och Dess Svenska Befolkning
Washington Och Dess Svenska Befolkning (1908).

Washington Och Dess Svenska Befolkning.