Poczet Szlachty Galicyjskej I Bukowinskiej (1857)
Poczet Szlachty Galicyjskej I Bukowinskiej (1857).

Poczet Szlachty Galicyjskej I Bukowinskiej (1857).